Ekološko zbrinjavanje HP-ovih praznih ispisnih uložaka

Dajte svoj doprinos

HP je reciklirao preko 90 milijuna kilograma laserskih i tintnih ispisnih uložaka. To je preko 200 Boeinga 747. To je dio HP-ove predanosti razvoju visokokvalitetnih, ekoloških proizvoda putem neprestanih inovacija.

Sada je red na Vama. 

HP-ov doprinos

Štede resurse

  • Ambalaže za HP LaserJet ispisne uloške sada sadržavaju 30% recikliranog materijala
  • HP prozirne folije sadrže 45% recikliranog materijala.
  • Monokromatski HP LaserJet ispisni ulošci imaju prosječno 32% manje dijelova i 55% manje plastičnih smola.
  • Monokromatski HP LaserJet ispisni ulošci imaju 80% veći kapacitet.

Upotrebljavaju više neškodljivih materijala i postupaka

  • NE upotrebljavaju se tvari koje oštećuju ozon u proizvodima ili pakiranjima.
  • NE upotrebljava se klor pri proizvodnji vanjske ambalaže za HP LaserJet ispisne uloške.

Jednostavniji za reciklažu

  • 92 milijuna kilograma HP ispisnih uložaka reciklirano je do siječnja 2005.
  • Mnoge vrste HP papira moguće je reciklirati poput običnog uredskog papira.
  • Ambalaže koje je moguće potpuno reciklirati upotrebljavaju se u mnogim područjima.
  • Plastični dijelovi od 25 grama ili više označeni su radi lakšeg sortiranja.

HP Planet Partners - program povrata LaserJet i tintnih ispisnih uložaka dostupan je samo korisnicima koji upotrebljavaju originalne HP ispisne uloške na način koji je za to predviđen.

Tko je online ...

Trenutno aktivnih Gostiju: 99