Ekološko zbrinjavanje EE otpada

ee-otpadŠto je EE otpad?

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske donijelo je 2007. godine Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

Po ovom pravilniku definicija za EE otpad je:

  • otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)
  • EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

Zapravo, EE otpad je sva električna i elektronička oprema određena za otpad. EE oprema po definiciji obuhvaća sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Projekt prikupljanja EE otpada

Svjesni odgovornosti za zaštitu okoliša u kojem živimo, aktivno želimo pridonijeti očuvanju okoliša na način da krećemo s aktivnim prikupljanjem električnog i elektroničkog otpada, time želimo ukloniti opasne materijale i spojeve iz okoliša, želimo spriječiti onečišćenje tla, vode i zraka opasnim materijalima i sirovinama, smanjiti utrošak sve skuplje energije, recikliranjem doći do korisnih sirovina i materijala te stvoriti svijest o potrebi ispravnog odlaganja starih EE uređaja.

Sakupljanje EE otpada je od općeg interesa i cilj mu je širenje svijesti među građanstvom o ispravnom odlaganju i prikupljanju stare EE opreme. Prvenstveno jer je taj otpad opasan kako po zdravlje ljudi tako i prirode u cjelini.

oznaka_ee_otpadKako raspoznati EE-otpad?

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima. Ta je oznaka otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo. Svaki proizvod koji ima takvu oznaku mora se odvojeno prikupljati kao EE otpad.

Što napraviti s EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće!

Pri kupnji novog uređaja (računala, laptopa, pisača, skenera, monitora...) donesite svoj stari uređaj kod nas, a mi ćemo ga proslijediti u ovlašteni centar za reciklažu elektroničkog otpada.

Misija prikupljanja EE otpada

Naša je misija predanim i stalnim radom podigniti razinu svijesti o potrebi i važnosti zbrinjavanja elektroničkog otpada.

Ciljevi prikupljanja EE otpada

Ekološkim zbrinjavanjem želimo postići slijedeće:

  • imati čistu, zdravu i lijepu životnu okolinu
  • spriječiti dospijeće opasnih materijala i spojeva u okoliš
  • spriječiti onečišćenje tla, voda i zraka opasnim materijalima i spojevima
  • recikliranjem doprinijeti nastanku korisnih sirovina i materijala
  • stvoriti svjest o potrebi ispravnog odlaganja starih EE uređaja

recikliranjePoruka svima nama

Osim što otpad nije smeće, želimo onima koji to ne znaju dati na znanje da trolovi ne odnose otpad iz šuma, isto tako ni vrtni patuljci ne odnose otpad kojeg bacite iza kuće i da papir ne raste na drveću već nastaje preradom drveća.

Tko je online ...

Trenutno aktivnih Gostiju: 115